ČITAJTE KNJIGE!

Dobrodošli na moj blog

14.06.2008.

10. JAHJA ibn ŠERFE en - NEVEVI

HADIS ALLAHOVOG POSLANIKA A.S - RIJADU -S-SALIHIN http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Rijadu-S-Salihin.pdf

ČITAJ

BILJEŠKA O PICU:

Nema trnutno bilješki

14.06.2008.

9.Dr. MUHAMMEDA ALI el - BARR, IBRAHIM TREBINJAC

1. SPOLNE BOLESTI http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Spolne%20bolesti.pdf ČITAJ

2. BLUD http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Spolne%20bolesti.pdf ČITAJ

BILJEŠKA O PISCU:

Nema trenutno bilješki

14.06.2008.

8. ISAK SAMOKOVLIJA

1. NOSAČ SAMUEL

Nosač Samuel

http://nosacsamuel.blogger.ba/ čitaj

BILJEŠKE O PISCU:

Isak Samokovlija rođen je 3. decembra 1889. godine u Goraždu, gradu na Drini, koju je volio i pisao o njoj, baš kao i sam grad i ljude u njemu.
Samokovlije su jedna od mnogih balkanskih sefardskih loza, čije porijeklo seže u Španjolsku, a svoje bosansko prezime dobili su nakon što se Isakov djed za otomanskoga doba, kao trgovac, s obitelji doselio u Sarajevo iz Samokova u Bugarskoj. Po zanimanju liječnik, s dugogodišnjom terenskom praksom, Samokovlija je odlično poznavao mali svijet svojega vremena u Sarajevu i u Bosni. O tim ljudima, o njihovoj svakodnevnici pisao je s dubokom empatijom, ali i sa smislom za sigurnu i preciznu deskripciju likova, ambijenata, životnih formi i običaja. Osobito su mu lijepe pripovijetke o sefardskoj sirotinji, u kojima je lajtmotiv iščekivanje radosti. Na Samokovlijine likove gotovo bi se mogla primijeniti rečenica kojom Dostojevski završava Bijele noći: “Jedan trenutak blaženstva! Zar se više od toga može zahtijevati u cijelom ljudskom životu!”

Svoju prvu pripovijetku objavio je 1927. godine u listu “Jevrejski život” gdje je bio jedan od urednika, a prvu knjigu pripovijetki “Od proljeća do proljeća” 1929. Iza sebe je ostavio bogat književni opus - zbirke pripovjedaka kao što su Nosač Samuel, Tragom života, Priča o radostima i dr.
Za svog života napisao je i četiri pozorišna komada od kojih su neki postavljeni i na bh. pozorišnoj sceni. Jedna od najpoznatijih među njima je “Hanka”, koja je, uz “Plavu jevrejku”, “Simhu” i “Ratne hljebove”, prenijeta i na filmsko platno.

Isak Samokovlija umro je 15. januara 1955. godine i sahranjen je na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu.

14.06.2008.

7. SAFIJURRAHMAN el - MUBAREKFURI

1. ZAPEČEČENI DŽENETSKI NAPITAK (BIOGRAFIJA POSLANIKA A.S)

http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Zapecaceni%20dzennetski%20napitak%20(Sira%20Allahovog%20Poslanika%20savs).pdf

čitaj

BILJEŠKA O PISCU:

Nema truntno bilješki

14.06.2008.

6.EMIR ŠEKIB ARSENAL

1. ZAŠTO SU MUSIMANI NAZADOVALI A DRUGI

NAPREDOVALI

  http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Zasto%20su%20muslimani%20nazadovali%20a%20drugi%20napredovali.pdf

čitaj

BILJEŠKE O PISCU:

nema trnutno podataka

14.06.2008.

5. dr. MUHAMMED NU"AJM JASIN

1. IMAN , temelj - suština - negacija http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Iman.pdf čitaj

BILJEŠKE O PISCU:

MUHAMMED NU"AJM JASIN rođen je u Jordanu 1943 i Šerijatski fakultet završava 1964 na Damaskom univerztetu a 1965 završava fakultet prava na istom fakultetu.

Magistarski rad na komperativnom fikhu brani 1968 na El Azharu. Iste godine daje magistar prava na Kairskom univerzitetu.

1972 doktorira na El Azharu iz oblasti komperativog fikha. Predavač na J ordanskom univerzitetu postaje 1972 a od 1978 do 1992 predaje na Kuvajtskom univerzitetu.

Od 1992 pa do danas je predavač na Jordanskom univerzitetu.

Objavio je veliki broj naučnih radova iz fikha i šire.

14.06.2008.

4.AKTIVNA ISLAMSKA OMLADINA LINZ

1. ISLAMSKI MANAGMENT (EKONOMIJA)

http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Islamski%20Management.pdf  čitaj

BILJEŠKE O AUTOR:

Nemam trenutno podataka

13.06.2008.

3. ŠEJH MUHAMMED SALIH EL-MUNEDŽDŽID

1. 70 STVARI VEZANO ZA POST

http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/70_stvari_vezanih_za_post.pdf

čitaj

2. STUDENTIMA 20 SAVJETA PRED ISPIT

http://www.studio-din.com/modules.php?name=News&file=article&sid=789

čitaj

BILJEŠKE O PISCU:

nema trenutno bilješki

13.06.2008.

2. HARUN YAHYA

1. KOMUNIZAM U ZASJEDI

http://www.harunyahya.com/other/bosanski/komunizam01.php

čitaj

2. PALESTINA

http://www.harunyahya.com/other/bosanski/palestina01.php 

 ČITAJ

3. ISA ĆE DOĆI

 

http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Isa%20ce%20doci.pdf 

ČITAJ

4. KUR"ANSKE MUDŽIZE

http://www.harunyahya.com/other/download/download.php?id=14296 ČITAJ

BILJEŠKE O PISCU:

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, je roĄen 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, školuje se na fakultetu primjenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od '80-ih godina naovamo, napisao niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike.
Pseudonim Harun Yahya je nastao kao spomen i izraz poštovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Yahyi, a. s., koji su se borili protiv demantirane židovske misli. Simbolika autorovog korištenja Resulullahovog peřata na koricama knjiga je u vezi sa sadržajem ovih knjiga. Peřat simbolizira Kur'an-i-Kerim kao posljednju objavu Allaha, dž. š., i vjerovjesnika, Muhammeda, a. s., kao hatem-ul enbijaa.
Upravo su veliku pažnju na sebe privukla djela Haruna Yahye u mnogim zemljama širom svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od Španije do Brazila. Djela, koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njemařkog, bosanskog, talijanskog, španskog, portugalskog, pakistanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indonežanskog, se prate od strane široke řitalařke publike.

13.06.2008.

1. ŠUKRIJA PANDŽO

1. SAMO JOŠ KOSOVI ZVIŽDUĆU

 

http://web.archive.org/web/20070817203550/http://kosovi.blog.ba/

čitaj

BILJEŠKE O PISCU:

27. aprila 1910. u Ulogu kraj Nevesinja rođen je Šukrija Pandžo, od oca Ramadana (vjeroučitelj) i majke Emine rođ. Šačić. Završava osnovnu školu u Ulogu a pisuje nižu dimnaziju u Mostaru. Počinje objavljivati u đačkim i drugim listovima ("Gajret", "Gajretov kalendar" i dr.). Učiteljsku školu završio je 1931. godine, nakon čega osam godina radi kao učitelj u Kljunima (kod Nevesinje), Miletkovićima (Čajniče), Vikoču (Foča), Osovu (Rogatica). Studira književnost i francuski jezik na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu i završava ga 1940. godine. U toku II svjetskog rata radi kao nastavnik u Muškoj građanskoj školi u Sarajevu i za to vrijeme je saradnik NOP-a kao ilegalac sa profesorom Midhatom Begićem.Nakon rata bio nastavnik Prve muške gimnazije u Sarajevu i jedan od osnivača Udruženja književnika BiH. Direktor je gimnazije u Jajcu 1947. i potom radi na organiziranju školstva po Bosni i Hercegovini.
1948. postaje urednik literarnih emisija na Radio Sarajevu gdje ostaje sve do penzionisanja. Jedan je od osnivača popularne humorističke emisije "Veselo veče".
U izdanju Saveza kulturno-prosvjetnih društava BiH 1950. godine objavljuje aktovku Na dužnosti.
1952. u izdanju sarajevske "Svjetlosti" izlaze mu Pjesme. Zbirka nailazi na podjeljene komentare, a dvije godine kasnije u izdanju sarajevske "Narodne prosvjete" izlazi zbirka poezije za djecu Razgovori. U izdanju sarajevske "Džepne knjige" 1958. godine izlazi zbirka pripovijedaka Ljudi smo, 1961. izlazi zbirka pripovijedaka za djecu Samo još kosovi zvižduću za koju je primio godišnju nagradu Udruženja književnika BiH. Slijedi zbirka poezije Bliže su postale zvijezde, te zbirka pjesama za djecu Iznad gore vjetri zbore.
10. aprila 1970. odlukom Savjeta RTV Sarajevo dobija spomen-plaketu u znak priznanja za dugogodišnji uspješni rad, 1. juna Josip Broz dodjeljuje mu Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima.
U izdanju Veselina Masleše 1973. izlazi mu knjiga Poezija, a 1975. pojavljuje se zbirka pripovjedaka Zeleni strah za koju mu beogradski Savet za vaspitanje dece Jugoslavije dodjeljuje statuu "Mlado pokolenje".

1979. izlazi mu zbirka pripovijedaka Na kraju puta, a godinu dana kasnije zbirka poezija za djecu Dobro mi došli.
Nakon kratke bolesti, 30. maja 1984. umire u Sarajevu.MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
20908

Powered by Blogger.ba