beats by dre cheap

2. HARUN YAHYA

1. KOMUNIZAM U ZASJEDI

http://www.harunyahya.com/other/bosanski/komunizam01.php

čitaj

2. PALESTINA

http://www.harunyahya.com/other/bosanski/palestina01.php 

 ČITAJ

3. ISA ĆE DOĆI

 

http://hajrat.com/files/Literatura/e-knjige/Isa%20ce%20doci.pdf 

ČITAJ

4. KUR"ANSKE MUDŽIZE

http://www.harunyahya.com/other/download/download.php?id=14296 ČITAJ

BILJEŠKE O PISCU:

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, je roĄen 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, školuje se na fakultetu primjenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od '80-ih godina naovamo, napisao niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike.
Pseudonim Harun Yahya je nastao kao spomen i izraz poštovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Yahyi, a. s., koji su se borili protiv demantirane židovske misli. Simbolika autorovog korištenja Resulullahovog peřata na koricama knjiga je u vezi sa sadržajem ovih knjiga. Peřat simbolizira Kur'an-i-Kerim kao posljednju objavu Allaha, dž. š., i vjerovjesnika, Muhammeda, a. s., kao hatem-ul enbijaa.
Upravo su veliku pažnju na sebe privukla djela Haruna Yahye u mnogim zemljama širom svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od Španije do Brazila. Djela, koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njemařkog, bosanskog, talijanskog, španskog, portugalskog, pakistanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indonežanskog, se prate od strane široke řitalařke publike.

ČITAJTE KNJIGE!
http://citajteknjige.blogger.ba
13/06/2008 18:54